Welkom

… op de website van de
Duitse Modena Club Nederland

Met deze site willen we trachten u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de stand van zaken betreffende de Duitse Modena en de eventuele club activiteiten.

De Duitse Modena Club Nederland is een specialclub welke is aangesloten bij de NBS en telt op dit moment ca. 40 leden
In 1982 is de club opgericht met als doelstelling: het promoten en het op een hoger peil brengen van ons clubras de Duitse Modena. Het Internet is één van de meest ideale manieren voor het promoten van ons ras. We hopen dat we u via deze site voldoende informatie kunnen aanbieden en wensen u veel leesplezier.

Het bestuur.